หัวหน้าทีมขาย-ประกันภัยรถยนต์ (Telesales Supervisor)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ดูแลทีม Telesales - ประกันภัยรถยนต์ จำนวน 10-15 คนให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด
 • ควบคุมคุณภาพการขายของทีม ให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • แนะนำและแก้ไขปัญหาในการทำงาน ให้กับทีม Telesales ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • รายงานผลงานการขายในแต่ละวันให้กับผู้บังคับบัญชา 


คุณสมบัติ

 • เพศชาย - หญิง
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • อายุ 28 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ดูแลทีมขายด้านประกันภัยรถยนต์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะความเป็นผู้นำ สามารถจูงใจพนักงานในทีมได้เป็นอย่างดี


สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • วันลาพักร้อน
 • คอมมิชชั่น++
 • Incentive++
 • ซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาพนักงาน
 • นวดผ่อนคลายในการทำงาน
 • จัดเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ


เวลาทำงาน : จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00-18.00 น. ( หยุดทุกวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )

สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคาร IBM ชั้น 12 ( BTS อารีย์ )

กรุณาอัพโหลดได้เฉพาะ .doc ,.docx ,.pdf