พ.ศ. 2548

จัดตั้งบริษัท ASN ด้วยทุนจดทะเบียน 1.5 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย

พ.ศ. 2550

ผู้ถือหุ้นบริษัท ASN เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทนายหน้าประกันชีวิตแห่งหนึ่งและเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด (“ASNL”) เพื่อดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต

พ.ศ. 2551

เพิ่มทุนบริษัทเป็น 2 ล้านบาท

พ.ศ. 2554

บริษัทได้ร่วมมือกับบริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง (Partner) ในการจัดหาและบริหารข้อมูลลูกค้าเพื่อให้บริษัทนาไปใช้ขายประกันรถยนต์

พ.ศ. 2556

บริษัทซื้อหุ้น 99.99% ของ ASNL จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

พ.ศ. 2558

บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 65 ล้านบาท

พ.ศ. 2559

บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน ทั่วไปครั้งแรก (IPO) ด้วยรหัสหลักทรัพย์ ASN บริษัทเปิดให้บริการแพลตฟอร์มประกันออนไลน์ WWW.OOHOO.IO

พ.ศ. 2560

บริษัทเปิดบริษัทย่อยคือบริษัท ได้เงิน ดอทคอม จำกัด เพื่อให้บริการจับคู่สินเชื่อ หรือ PEER TO PEER (P2P) LENDING ผ่านทางเว็บไซต์ WWW.DAINGERN.COM