ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ

ประกันอุบัติเหตุ
Gen Exclusive
ประกันอุบัติเหตุความคุ้มครองคุ้มค่า ให้คุณเลือกได้ถึง 6 แผนประกัน
ประกันสุขภาพ
Gen Health Lump Sum
เลือกความคุ้มครองที่ใช่สำหรับประกันสุขภาพของคุณ