เจ้าหน้าที่ขายทางโทรศัพท์ (ประกันอุบัติเหตุ)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
        • ติดต่อลูกค้าตามรายชื่อที่บริษัทฯ มีให้ เพื่อนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์
        • บริษัทฯ จัดฝึกอบรมให้ก่อนเริ่มงาน เพื่อพัฒนาสู่การขายอย่างมืออาชีพ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
        • ปฏิบัติงานประจำที่บริษัทฯ โดยไม่ต้องออกไปพบลูกค้า
        • สมัครและสัมภาษณ์ในวันเดียวทราบผลทันที


คุณสมบัติ
        • ไม่จำกัดเพศ อายุ 20 ปีขึ้นไป
        • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
        • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
        • ชอบพูด ชอบคุย น้ำเสียงไพเราะ รักงานบริการ และมีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
        • ชอบงานท้าท้ายที่มีรายได้มั่นคง แบบไร้ขีดจำกัดตามผลงาน


สวัสดิการ
        • ประกันสังคม
        • ประกันอุบัติเหตุ
        • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
        • วันลาพักร้อน
        • คอมมิชชั่น++
        • Incentive++
        • ซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาพนักงาน
        • นวดผ่อนคลายในการทำงาน
        • จัดเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
        • ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ


เวลาทำงาน : จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00-18.00 น. ( หยุดทุกวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคาร IBM ชั้น 12 ( BTS อารีย์ )

กรุณาอัพโหลดได้เฉพาะ .doc ,.docx ,.pdf