หัวหน้าทีมขาย-ประกันอุบัติเหตุ (Telesales Supervisor)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
        • ดูแลทีม Telesales - ประกันภัยอุบัติเหตุ จำนวน 10-15 คนให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด
        • ควบคุมคุณภาพการขายของทีม ให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด
        • แนะนำและแก้ไขปัญหาในการทำงาน ให้กับทีม Telesales ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
        • รายงานผลงานการขายในแต่ละวันให้กับผู้บังคับบัญชา


คุณสมบัติ
        • เพศชาย - หญิง
        • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
        • อายุ 28 - 35 ปี
        • มีประสบการณ์ดูแลทีมขายด้านประกันอุบัติเหตุอย่างน้อย 2 ปี
        • มีทักษะความเป็นผู้นำ สามารถจูงใจพนักงานในทีมได้เป็นอย่างดี


สวัสดิการ
        • ประกันสังคม
        • ประกันสุขภาพ
        • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
        • วันลาพักร้อน
        • คอมมิชชั่น++
        • ซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาพนักงาน
        • นวดผ่อนคลายในการทำงาน
        • จัดเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
        • ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ


เวลาทำงาน
 : จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00-18.00 น. ( หยุดทุกวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคาร IBM ชั้น 12 ( BTS อารีย์ )

กรุณาอัพโหลดได้เฉพาะ .doc ,.docx ,.pdf