บริษัท เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด

บริษัทมีคู่ค้าที่เป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำของประเทศนำเสนอกรมธรรม์ 2 แบบ ดังนี้

  • กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์

    เป็นประกันแบบสะสมทรัพย์ที่กำหนดให้มีการชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปีหรือรายเดือนภายในระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัยและมีระยะเวลาคุ้มครองตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดและลูกค้าสามารถได้รับเงินคืนตามอัตราส่วนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์จนถึงระยะเวลาสิ้นสุดของกรมธรรม์ นอกจากนั้น ลูกค้ายังมีทางเลือกประกันสุขภาพเพิ่มเติมหรือประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

  • กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ (Personal Accident) และประกันสุขภาพ

    เป็นแผนประกันอุบัติเหตุ ที่ให้ความคุ้มครองในกรณีที่ลูกค้าประสบอุบัติเหตุเท่านั้น พร้อมทั้งชดเชยค่ารักษาพยาบาลให้กับลูกค้าและแผนประกันประกันสุขภาพ

ประกันอุบัติเหตุ
Gen PA Bonus (PA Life)
ประกันอุบัติเหตุความคุ้มครองคุ้มค่า ให้คุณเลือกได้ถึง 5 แผนประกัน
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์
Gen Saving 6 (15/6)
ความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 155%* ชำระเบี้ยประกันเพียง 6 ปี
GenMax 7
ความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 700%* ชำระเบี้ยประกันเพียง 7 ปี
Gen Life10 (80/10)
ความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 150%* ชำระเบี้ยประกันเพียง 10 ปี
Gen ProCash 15 (20/15)
ความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 150%* ชำระเบี้ยประกัน 15 ปี