ซื้อ ประกันฯ เลือกรับ ช็อป หรือ ชิลล์
ประกันภัยรถยนต์
ทำประกันรถยนต์กับ ASN Broker มอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้า เลือกรับบัตรกำนัล ช็อป ชิลล์
มอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้า สามารถเลือกรับบัตร Gift Voucher เพื่อให้คุณได้ช๊อป / ชิลล์ ตามความต้องการ
มูลค่าสูงสุดถึง 700 บาท เมื่อซื้อประกันภัยรถยนต์ กับ http://www.asnbroker.co.th


ประกันรถเก๋ง

เงื่อนไขการรับบัตรสัมนาคุณ
1. เมื่อคุณซื้อประกันภัยรถยนต์ผ่านทางเว็บไซต์ www.asnbroker.co.th
- ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 เลือกรับ
บัตรกำนัลเทสโก้โลตัส มูลค่า 700 บาท หรือ

บัตรกำนัลตั๋วหนังเครือเมเจอร์และอีจีวี จำนวน 5 ใบ มูลค่า 900 บาท


- ประกันภัยรถยนต์ ชั้น2พลัส เลือกรับ
บัตรกำนัลเทสโก้โลตัส มูลค่า 500 บาท หรือ
บัตรกำนัลตั๋วหนังเครือเมเจอร์ และอีจีวี จำนวน 3 ใบ มูลค่า 540 บาท
- ประกันภัยรถยนต์ ชั้น3พลัส สามารถเลือก
บัตรกำนัลเทสโก้โลตัส มูลค่า 200 บาท หรือ

2. มียอดการชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์เข้ามาครบจำนวน โดยทางบริษัทฯ จะทำการจัดส่งบัตรกำนัลให้กับลูกค้า
พร้อมหรือหลังจากที่คุณได้รับสำเนากรมธรรม์
3. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
4. โปรโมชั่นนี้ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 6 กรกฏาคม 2558 เป็นต้นไป
5. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. โปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่วนลดอื่นๆได้

ประกันภัยรถยนต์

TOP