งานบริการ (Service)


1. บริการลูกค้าสัมพันธ์ / Call Center
- รับร้องเรียนทุกเรื่อง และจัดการแก้ปัญหาเหล่านั้นให้เสร็จสิ้นโดยเร็วและจนกว่าลูกค้าจะได้รับความ
พึงพอใจและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเลือกทำ ประกันภัยรถยนต์
– แนะนำความรู้ ประกันภัยรถยนต์ ให้กับลูกค้าและประชาชนผู้บริโภคทั่วไปที่ยังไม่ได้ เป็นลูกค้า
– ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่น และ Campaign ประกันภัยรถยนต์ ใหม่ๆของบริษัท
– สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-6191717
2. ทีมช่วยเหลือตัวแทนการตลาด / Outlet Support
- ให้ข้อมูลในแต่ละ Package การขาย ประกันภัยรถยนต์
– ให้ความช่วยเหลือในการใช้งานของโปรแกรมจัดการระบบหน้าร้าน การตามงานที่เกี่ยวกับตัวแทนการตลาด
– สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-610-2800 ต่อ 821
3. บริการทีมถ่ายรูปรถและทีมตรวจรถ
ASN Broker มีทีมถ่ายรูปรถและทีมตรวจรถทั่วประเทศ ซึ่งยิ่งเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการส่งงานให้กับทาง
บริษัท ประกันภัยรถยนต์ ได้ดียิ่งขึ้น
4. บริการเตือนความจำ
บริการเตือนความจำนี้ เป็นการส่ง SMS ผ่านไปยังมือถือของลูกค้าได้ทุกเครือข่าย
เพื่อแจ้งเตือนวันครบรอบการชำระเงินค่าเบี้ย ประกันภัยรถยนต์ ล่วงหน้า 3 วัน

TOP