วิธีการชำระเงิน          
asnbroker บริการด้าน ประกันภัยรถยนต์ วิธีการสั่งซื้อ ประกันภัยรถยนต์ออนไลน์
ประกันภัยรถยนต์
 • ชำระเงินสดที่เคาน์เตอร์ธนาคาร

                      

  ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย และธนาคารกรุงไทย โดยนำใบแจ้งการชำระเงินยื่นต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร และเก็บส่วนที่เจ้าหน้าที่ธนาคารลงนามไว้เป็นหลักฐาน

 • ชำระเงินสดผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส

  ในร้าน 7 Eleven และจุดบริการรับชำระ เงินที่มีเครื่องหมายเคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศต่อรายการไม่เกิน 30,000 บาท

 • ชำระผ่านบริการ PAY AT POST

  ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ ต่อรายการไม่เกิน 50,000 บาท

 • ชำระผ่านเครื่อง ATM ของแต่ละธนาคาร

  โดยใช้ข้อมูลบริษัท และของผู้เอาประกันที่ระบุไว้ในใบเเจ้งการชำระเงิน ทำรายการชำระเงินตามขั้นตอนและคำแนะนำจากระบบธนาคาร

  • - ธนาคารไทยพาณิชย์ เลือกบริการ”ชำระค่าสินค้าและบริการ” โดยใช้รหัส COMP CODE บริษัท 0136
  • - ธนาคารกสิกรไทย เลือกบริการ”ชำระค่าสินค้าและบริการ” โดยใช้รหัส COMP CODE บริษัท 50122
  • - ธนาคารกรุงเทพ เลือกบริการ”ชำระค่าสินค้าและบริการ” โดยใช้รหัส COMP CODE บริษัท 6055
  • - ธนาคารกรุงไทย เลือกบริการ”ชำระค่าสินค้าและบริการ” โดยใช้รหัส BR.No.127
   • ข้อแนะนำ การชำระผ่านเครื่อง ATM
   • 1. สอดบัตร ATM กดรหัส 4 หลัก (รหัสบัตร) เลือก “ชำระค่าสินค้าและบริการ” พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเครื่อง ATM
   • 2. เลือกบัญชีของท่านที่ต้องการชำระเงิน (ออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน) ใส่รหัส COMP CODE บริษัท (ที่ระบุไว้ด้านบน)
   • 3. กดรหัสอ้างอิงที่ 1 (รหัสประจำตัวลูกค้า) ตามด้วย กดปุ่ม “หมายเลขถูกต้อง”
   • 4. กดรหัสอ้างอิงที่ 2 (ค่าประกันงวดที่) ตามด้วย กดปุ่ม “หมายเลขถูกต้อง”
   • 5. ใส่จำนวนเงินที่ต้องชำระ รวมหน่วยสตางค์ ตามด้วย กดปุ่ม “จำนวนเงินถูกต้อง”
   • 6. ตรวจสอบและกดปุ่ม “ยืนยันการทำรายการ”
   • 7. รอรับหลักฐานการชำระเงิน Slip ATM (เก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการชำระเงิน)
 • ชำระผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking)

  • โดยใช้ข้อมูลของบริษัท และของผู้เอาประกันที่ระบุในใบแจ้งการชำระเงิน ทำรายการชำระเงินตามขั้นตอนและคำแนะนำจากระบบของแต่ละธนาคาร
  • - ธนาคารไทยพาณิชย์ 02-777-7777
  • - ธนาคารกรุงเทพ 1331
  • - ธนาคารกสิกรไทย 02-888-8888
  • - ธนาคารกรุงไทย 1551
 • ชำระผ่านอินเตอร์เนต (Internet Banking)

  • โดยสมัครใช้บริการของธนาคารก่อนทำรายการชำระเงินผ่าน Website ของธนาคาร
  • - ธนาคารไทยพาณิชย์ www.scb.co.th
  • - ธนาคารกรุงเทพ www.bangkokbank.com
  • - ธนาคารกสิกรไทย www.kasikornbank.com
  • - ธนาคารกรุงไทย www.ktb.co.th
 • ชำระด้วยตนเองที่บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด
  (มหาชน)

  • โดยเลือกชำระด้วยเงินสด, บัตรเครดิต หรือเช็ค กรุณา ขีดคร่อมเข้าบัญชี (A/C PAYEE ONLY) สั่งจ่าย บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด ที่อาคาร IBM Tower ชั้น 16 โซน B ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 – 18.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  • Call Center 02-619-1717

TOP