วิริยะ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)          
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยรถยนต์
กว่า 60 ปี แห่งความภูมิใจกับ ”วิริยะประกันภัย”
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2490 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ภายใต้ชื่อ  บริษัท  อาเซียพณิชการ  (ประกันภัย) จำกัด  
โดยให้บริการด้านการประกันอัคคีภัย และการประกันภัยขนส่งทางทะเล ภายใต้การบริหารงานของ คุณเล็ก วิริยะพันธุ์
 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อรองรับความต้องการด้านการประกันภัยของบริษัทในเครือ คือ บริษัท
ธนบุรีพานิช จำกัด ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์เมอร์ซีเดส เบ็นซ์ แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ต่อมาในปี พ.ศ. 2522 ได้ขยายงานบริการด้านประกันภัยรถยนต์ และด้านประกันภัยเบ็ดเตล็ด 
โดยมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างจริงจัง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างหลักประกันความมั่นคงให้แก่ประชาชนทั่วไปได้อย่างทั่วถึง
จากนั้นในปี พ.ศ. 2525 คณะกรรมการมีมติให้เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท อาเซียพณิชการ จำกัด เป็น บริษัท วิริยะประกันภัย
จำกัด เพื่อให้สอดคล้องกับบริษัทแม่ คือ บริษัท วิริยะพานิช จำกัด ผู้ผลิต และจำหน่าย น้ำมันทาไม้ตราปลาตะเพียน และยาแก้ไอวิริยะ
นับแต่นั้นเป็นต้นมา บริษัทฯ จึงดำเนินธุรกิจโดยให้บริการด้านการประกันภัยที่หลากหลาย
มีผลิตภัณฑ์ที่ครอบคุลมลูกค้าทุกกลุ่ม ส่งผลให้บริษัทฯ มีความโดดเด่นในด้านผลการดำเนินงาน
กระทั่งเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่สามารถครองส่วนแบ่งการตลาดใน   “อันดับหนึ่ง” มายาวนานตั้งแต่ปี
พ.ศ.2535 ทั้งยังครองส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุดไว้ได้อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 19

ปัจจุบัน ”วิริยะประกันภัย“เป็นบริษัท ประกันวินาศภัย ชั้นนำของประเทศไทย โดยมีเบี้ยประกันภัยรับกว่า 15,000
ล้านบาท มีทุนจดทะเบียนชำระเต็ม 1,400 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีเงินกองทุนสำรองมากกว่าที่กฎหมายกำหนดจำนวน
7,150 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553) พร้อมศูนย์บริการด้านอุบัติเหตุและสาขามากกว่า 122 แห่ง
มีพนักงานมากกว่า 4,000 คน ที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย และต่อมาในวันที่ 1 มิถุนายน
พ.ศ. 2555 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ในชื่อ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) การดำเนินธุรกิจด้วยความสำเร็จมากว่า 65 ปี นับเป็นหลักประกันอย่างชัดเจนถึงความพร้อม และความชำนาญ
ด้านการประกันวินาศภัยของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนา และสร้างสรรค์การบริการ
รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดความพึงพอใจสูงสุดตาม นโยบายของบริษัทฯที่ว่า     ”ความเป็นธรรมคือ นโยบาย” วิสัยทัศน์
“เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มั่นคง โปร่งใส จริงใจ และเป็นธรรม”
พันธกิจ
ให้บริการที่สร้างความอบอุ่นและพึงพอใจจากเครือข่ายที่ครบวงจรทั่วประเทศ
ด้วยกระบวนงานที่ทันสมัยสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยทีมงานที่มีจรรยาบรรณเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจได
-------------------------------------------------------------------------------------------------

TOP