เอเชีย ประกันภัย                            
ประกันภัยรถยนต์


ประกันภัยรถยนต
เอเชีย ประกันภัย
บริษัทฯ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2493 เป็นบริษัทประกันภัยของกลุ่มธนาคารเอเชียทรัสต์ ด้วยทุนที่ชำระแล้ว 30 ล้านบาท

 วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2546  กลุ่มผู้ชำนาญการด้านธุรกิจประกันภัยนำโดยนายจุลพยัพ
ศรีกาญจนา ได้เข้าถือหุ้นและบริหารงาน  เพื่อสร้าง “เอเชียประกันภัย” ให้เป็นบริษัทประกันภัย
ที่มีนวัตกรรมใหม่แห่งวงการประกันภัย

 ช่วงระหว่าง พ.ศ. 2548-2549 บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด คิดค้นกรมธรรม์
ประกันภัยรถยนต์แบบใหม่ แบบแรกในประเทศไทย  จนได้เป็น Generic Name ของวงการประกันภัย คือ ASIA 3+  ที่สร้างความแปลกใหม่  เพิ่มสีสันให้กับวงการประกันภัย  และได้รับการยกย่อง เป็นบริษัทประกันภัยแนวนวัตกรรมใหม่

 ปี 2550 บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด ได้รับรางวัลGOLD AWARD สุดยอดแคมเปญการตลาด 
MAT AWARD
 2007 อันดับหนึ่ง จากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยประเภทแนวความคิด
สร้างสรรค์ทางการตลาดใหม่ เปิดศูนย์จำหน่าย ASIA 3+  บนสถานีรถไฟฟ้า BTS เป็นการให้บริการแบบครบวงจร เข้าถึงผู้บริโภคได้โดย
ตรง เพื่อตอบสนองไลฟสไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความรวดเร็ว สะดวกสบาย
ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการจากผู้บริโภคอย่างแท้จริง ล่าสุดเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2551  ธนาคาร DEG (KFW) ธนาคารเพื่อการพัฒนาธุรกิจ
อันดับหนึ่งจากประเทศสาธารณรัฐเยอรมัน ซึ่งเป็นธนาคารอันดับต้นของสหภาพยุโรป 
ได้บรรลุข้อตกลงร่วมทุนกับบริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด  โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันคือ
พัฒนาธุรกิจประกันภัยของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพในการขยายกิจการ
และเสริมฐานะความมั่นคงทางการเงิน  ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน 199 ล้านบาท

เอเชีย ประกันภัย
INNOVATIVE , NEW PRODUCT & VALUE ADDED
มุ่งมั่นสรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ สินค้าใหม่พร้อมเพิ่มคุณค่าในกรมธรรม์เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

สำนักงานและการบริการ
เพื่อรองรับการให้บริการด้วยความถึงพร้อมในระดับมาตรฐานสากล กอปรกับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก
แก่ลูกค้าที่จะเลือกมอบความไว้วางใจ กับ บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด เราจึงมีนโยบายที่จะเพิ่มศูนย์     
บริการทั่วประเทศให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่อีก 170 แห่งทั่วประเทศ ในขณะเดียวกันบริษัทฯจะเพิ่มศูนย์ขยาย งานอีก
680 แห่งควบคู่กันไป เพื่อมอบโอกาสทางด้านสายงานอาชีพแก่ผู้สนใจทั่วๆไปอีกด้วย

บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด ให้บริการรับประกันวินาศภัยทุกประเภทและมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์อันได้แก่
กรมธรรม์ประเภทต่างๆให้มีความหลากหลาย และสามารถรองรับทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน
โดยมีการดำเนินธุรกิจด้านการรับประกันภัยรถยนต์เป็นหลัก ซึ่งมีทั้งภาคบังคับและภาคสมัครใจ, ประกันอัคคีภัย,
การประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด อาทิ การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
,การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ เป็นต้น

ประกันภัยรถยนต์
----------------------------------------------------------------------------------------

TOP