สามัคคีประกันภัย                        
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยรถยนต์ บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในประเทศไทย
เป็นบริษัทในเครือของเอซ กรุ๊ป (ACE Group) ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทประกันภัยทรัพย์สิน
และประกันภัยเบ็ดเตล็ดหลายประเภทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก โดยเอซและหุ้นส่วนชาวไทย
ถือหุ้นในบริษัท สามัคคีประกันภัย รวมกัน 93.03% ซึ่งรวมถึงหุ้น 60.86% ที่ซื้อมาจาก
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2557
ด้วยสาขาใน 54 ประเทศทั่วโลก
เอซ กรุ๊ป มีผลิตภัณฑ์ประกันภัยทรัพย์สินและประกันภัยเบ็ดเตล็ด
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันภัยสุขภาพ รวมถึงประกันภัยต่อ
และประกันชีวิตเพื่อให้เข้าถึงลูกค้าทุกกลุ่ม บริษัท เอซ ลิมิเต็ด
ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของเอซ กรุ๊ป ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE:ACE)
และเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีหลักทรัพย์ S&P 500 บริษัทประกันภัยซึ่งเป็นการดำเนินงานหลัก
ของเอซ กรุ๊ป ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางด้านความมั่นคงทางการเงินระดับ
AA จากสถาบัน Standard & Poor's และ A++ จาก A.M. Best
บริษัท สามัคคี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) [SMG] ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2490
และต่อมาได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในฐานะบริษัทประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยธุรกิจขนาดย่อม และการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล บริษัทแห่งนี้
ถือเป็นผู้นำที่สำคัญในตลาดประกันภัยในประเทศไทย โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์มากมาย
ซึ่งรวมถึงการประกันอัคคีภัย การรับประกันภัยทางทะเล การรับประกันภัยรถยนต์
และการรับประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลผ่านทางธนาคาร ตัวแทนอิสระ
และเครือข่ายสาขาของบริษัท

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

พันธกิจ
มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทประกันภัย ที่มีการให้บริการที่เป็นเลิศ รักษาและพัฒนากลุ่มลูกค้าเดิม
ให้เป็นฐานลูกค้าที่ยั่งยืน มุ่งขยายฐานไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ที่มีศักยภาพ ดูแลลูกค้า คู่ค้า
ผู้ถือหุ้น และพนักงาน อย่างเป็นธรรม คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าอย่างครบถ้วนวิสัยทัศน์
เป็นบริษัทประกันภัยชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจและความพึงพอใจ
ในระดับสูงสุดจากลูกค้า ผู้ถือหุ้น และ พนักงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล


---------------------------------------------------------------------ประกันภัยรถยนต์

TOP