ประกันภัยรถยนต์ มากกว่า 16 บริษัท   
ASN Broker นายหน้าประกันภัยรถยนต์ เราได้รับความไว้วางใจกับบริษัท ประกันภัยรถยนต์ ชั้นมากกว่า 16 บริษัท
ซึ่งพร้อมให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อ ประกันภัยรถยนต์ จากเรา โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะ
  ชื่อบริษัท เทเวศประกันภัย
  ที่อยู่ 97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
  เบอร์ติดต่อ 0-2670-4444
  Fax 0-2280-0399
  ชื่อบริษัท วิริยะประกันภัย
  ที่อยู่ 121/28, 121/65 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
  เบอร์ติดต่อ 0-2129-8888
  Fax 0-2641-3500-79
  ชื่อบริษัท เคเอสเค ประกันภัย
  ที่อยู่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 39 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
  เบอร์ติดต่อ 0-2022-1111
  Fax 0-2022-1122-3
  ชื่อบริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย
  ที่อยู่ ชั้น 14,15,17 และ 19 อาคารจัสมินซิตี้ เลขที่ 2 ซอยสุขมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
  เบอร์ติดต่อ 0-2661-6000
  Fax 0-2665-2728
  ชื่อบริษัท กรุงเทพประกันภัย
  ที่อยู่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
  เบอร์ติดต่อ 0-2285-8888
  Fax 0-2610-2100
  ชื่อบริษัท เอเซียประกันภัย
  ที่อยู่ 183 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ ชั้น 12 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  เบอร์ติดต่อ 0-869-3399
  Fax 0-2250-5277
  ชื่อบริษัท สินทรัพย์ประกันภัย
  ที่อยู่ 492-494 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
  เบอร์ติดต่อ 0-2792-5555
  Fax 02-541-5170
  ชื่อบริษัท สามัคคีประกันภัย
  ที่อยู่ 2/4 อาคารสามัคคีประกันภัย ชั้น 12 โครงการนอร์ธปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
  เบอร์ติดต่อ 0-555-9100
  Fax 0-2955-0205
  ชื่อบริษัท ประภันภัยไทยวิวัฒน์
  ที่อยู่ 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  เบอร์ติดต่อ 0-2695-0800
  Fax 0-2695-0808
  ชื่อบริษัท เอราวัณประกันภัย
  ที่อยู่ 292 ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
  เบอร์ติดต่อ 0-2224-0056,0-2622-4709-23,0-2226-6270-8
  Fax 0-2221-1390
  ชื่อบริษัท อาคเนย์ประกันภัย
  ที่อยู่ 315 อาคารอาคเนย์ ชั้น 6-7 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
  เบอร์ติดต่อ 0-2631-1311
  Fax 0-2631-1284
  ชื่อบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย
  ที่อยู่ 1908 อาคาร เอ็ม เอส ไอ จี ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  เบอร์ติดต่อ 0-2788-8888
  Fax 0-2318-8550
  ชื่อบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย
  ที่อยู่ 1122 อาคารเคพีไอทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  เบอร์ติดต่อ 0-2624-1111
  Fax 0-2624-1234
  ชื่อบริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย
  ที่อยู่ 123 อาคารไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
  เบอร์ติดต่อ 0-2246-9635
  Fax 0-2246-9660
  ชื่อบริษัท ประกันคุ้มภัย
  ที่อยู่ 26/5-6 อาคารอรกานต์ ถนนชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  เบอร์ติดต่อ 0-2257-8000
  Fax 0-2253-4222
  ชื่อบริษัท นวกิจประกันภัย
  ที่อยู่ 100/47-55, 90/3-6 อาคารสาธรนคร ชั้น 26 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
  เบอร์ติดต่อ 0-2664-7777
  Fax 0-2636-7999

TOP