ข้อมูลบริษัท                                

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2548
โดยได้รับใบอนุญาต นายหน้าประกันภัย เลขที่27/2548จากกรมการประกันภัย

บริษัทดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคล เป็นผู้ให้บริการด้าน ประกันภัยรถยนต์
โดยมีกลุ่ม ประกันภัยรถยนต์ จาก บริษัทประกันภัย ชั้นนำทั้งของเมืองไทย และต่างประเทศ มากกว่า 20 บริษัทฯ
ไว้รองรับความต้องการของลูกค้า


               ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย           ใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
                                               
                      เลขที่ ว00027/2548                 เลขที่ 0107558000270


               บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) มีรูปแบบการบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

- Inbound ให้ข้อมูล ตอบปัญหา สินค้า - บริการ และรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าได้อย่างประทับใจ
- Outbound โทรออก ติดตามลูกค้าเป้าหมายทั้งในและนอกเวลาทำการ ทั้ง Inbound และ Outbound
มีระบบการบันทึกประวัติรายละเอียดการติดต่อลูกค้า เชื่องโยงกับระบบโทรศัพท์ (CTI)
โดยระบบจะแสดงข้อมูลประวัติลูกค้าตามหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรเข้าเพื่อให้เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- Automatic Call Distribution การจัดการส่งสายไปยังพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยกระจายสายอย่างเท่าเทียมกัน หรือตามความต้องการขององค์กร รวมถึงระบบตรวจสอบสถานะสายเรียกเข้าและสถานะโทรออก
- Extensions สามารถเปลี่ยนแปลงการทำงานโดยไม่จำเป็นต้องวางสายใหม่
เมื่อพนักงานมีการโอนย้ายโต๊ะทำงานจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
- Voice Recording เพิ่มความสามารถในการตรวจสอบคุณภาพการให้บริการด้วยการบันทึกการสนทนาผ่านระบบดิจิตอล
- IVR ระบบตอบรับอัตโนมัติ เพื่อไม่ให้พลาดทุกการติดต่อ ลูกค้าสามารถฝากข้อความผ่านระบบในกรณีที่ติดต่อนอกเวลาทำการ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
- Data Base Management มีระบบป้อนข้อมูลและจัดเก็บฐานข้อมูลตามความต้องการของลูกค้าอย่างเป็นระบบ
รวมถึงการปรับฐานข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และมีระบบการป้องกันข้อมูลสูญหายที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ข้อมูลมีมากเพียงพอสำหรับใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

TOP