ประวัติความเป็นมา      
ประกันรถเก๋ง

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 5 กันยายน
พ.ศ. 2548 โดยได้รับใบอนุญาต นายหน้าประกันภัย
เลขที่27/2548จากกรมการประกันภัย จากบริษัทดำเนิน
ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคล เป็นผู้ให้บริการด้าน
ประกันภัยรถยนต์ โดยมีกลุ่ม ประกันภัยรถยนต์ จาก
บริษัทประกันภัย ชั้นนำทั้งของเมืองไทย และต่างประเทศ
มากกว่า 20 บริษัทฯ ไว้รองรับความต้องการของลูกค้า

    

TOP